previous pauseresume next

برای نخستین بار در اصفهان، جایگزینی دریچه آئورت از طریق پوست انجام شد.

روزنه امیدی برای بیماران قلبی

تنگی دریچه آئورت در افرا علامت دار،یک بیماری تهدید کننده حیات است.چنانچه فردی با تنگی دریچه آئورت،علائم نارسایی قلبی پیدا کند،میزان طول عمر او یک سال خواهد بود.در سال های اخیر در سراسر دنیا از جمله ایران جایگزینی دریچه آئورت به صورت جراحی بسته انجام می شد و آن هم در انحصار پایتخت بود.به همین دلیل بیماران شهرستانی برای درمان این عارضه به پایتخت اعزام می شدند.اما حالا چند روزی است که در اصفهان یک تیم جراحی قلب،موفق به انجام این عمل بر روی خانمی ۸۴ ساله شده است.دکتر علیرضا خسروی فلوشیپ فوق تخصصی اعمال تهاجمی قلب و عروق و سرپرست این تیم جراحی بوده اند.متن کامل خبر به پیوست می باشد.

فایل پیوست: