previous pauseresume next

روز جهانی فشارخون

برنامه روز جهانی فشار خون در ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار گردید.

 به مناسبت روز جهانی پرفشاری خون در ۱۷ می ۲۰۱۷ در پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تاریخ ۹۶/۰۱/۲۷ لغایت ۹۶/۰۲/۱۸ ، فشارخون ۱۰۰۱ نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاه این پژوهشکده به صورت رایگان اندازه گیری شد و در صورت بالا بودن فشار خون به تعداد ۲۴۰ نفر کتابچه آموزشی رایگان داده شد.همچنین ۴۴ نفر با فشار خون بالاتر از۱۶۰/۱۰۰ میلی متر جیوه توسط پزشک معاینه رایگان انجام شد.

فایل پیوست: