previous pauseresume next

سخنرانی در هفتمین سمپوزیوم تازه های قلب و عروق،روش های تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق.

در این سمپوزیوم که از ۷-۱۰ اردیبهشت۱۳۹۵ در شیراز برگزار گردید استادان بلند پایه قلب و عروق ، مانند کنگره های قبلی، تازه ترین پژوهش های ارزشمند خویش را ارائه داده و رهیافت های کاربردی علمی را مطرح کردند

در این سمپوزیوم ریاست مرکز تحقیقات پرفشاری خون جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان سخنران مدعو حضور داشتند و دو سخنرانی خود را با عنوان:

Interventionist's perspectives

National Guidelines for hypertension management, prevention and control

ارائه نمودند.