previous pauseresume next

سخنرانی در چهارمین همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

با توجه به برگزاری موفق ۳ دوره همایش پیش گیری از بیماری های قلب و عروق و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چهارمین همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق را از ۸ تا ۱۰ مهر ۹۴ در هتل بزرگ شیراز برگزار کرد.

در این همایش ریاست مرکز تحقیقات پرفشاری خون جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان سخنران مدعو حضور داشتند و سخنرانی خود را با عنوان

"Review of developing the hypertension guideline in Iran"

ارائه نمودند