previous pauseresume next

مراسم معارفه رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

مراسم معارفه جناب آقای دکتر محمدرضا صبری به عنوان رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه در سالن کنفرانس مجتمع تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره(س) برگزار شد.

در پی انتصاب آقای دکتر محمدرضا صبری به عنوان رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در زمان عدم حضور خانم دکتر صراف زادگان در این پژوهشکده، مراسم معارفه ای با حضور جناب آقای دکتر نعمت بخش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، مسئولین مراکز تحقیقاتی پژوهشکده قلب و عروق، اعضای هیئت علمی و پرسنل پژوهشکده برگزار شد. در این مراسم خانم دکتر صراف زادگان طی سخنانی به اهم فعالیتهای پژوهشکده و سیاست های آتی آن پرداخت و بر تداوم این فعالیتها تاکید نمود. آقای دکتر نعمت بخش نیز ضمن قدردانی از زحمات خانم دکتر صراف زادگان، از آقای دکتر صبری به جهت قبول این مسئولیت تشکر نمود. آقای دکتر صبری نیز در سخنان خود تاکید کرد فعالیتهای پژوهشی و اجرائی پژوهشکده در زمان تصدی ایشان به قوت خود باقی خواهد ماند.