previous pauseresume next

اخبار و تازه ها

برگزاری جلسه تخصصی بومی سازی guideline فشارخون

روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه جلسه تخصصی بومی سازی guideline فشارخون با حضور اساتید و صاحبنظران مرکز تحقیقات پرفشاری خون در دفتر پژوهشکده قلب و عروق برگزار گردید.

آموزش کارکنان

اخبار آموزشی
راه اندازی بخش آموزش کارکنان در سایت پژوهشکده

دهه فجر مبارک

سلام بر تو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش‏ آمدی

برگزاری جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دکترای پژوهشی

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دکترای پژوهشی
در پی برگزاری موفق جلسات دفاع از عنوان پایان نامه خانم دکتر کتایون ربیعی، خانم نوشین محمدی فر و خانم مژگان قاری پور، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۹۲ خانم مریم بشتام چهارمین دانشجوی دکترای پژوهشی این پژوهشکده نیز از عنوان پایان نامه خود دفاع نمود. خانم بشتام موفق شد نظر موافق اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده را حاصل نماید.

برگزاری جلسه انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت گل دارو

جلسه انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت گل دارو
روز شنبه ۵ بهمن ماه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر معطریان بعنوان نماینده محترم شرکت گل دارو و اعضای هیأت علمی پژوهشکده در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری جلسه وب سایت پژوهشکده

جلسه وب سایت پژوهشکده
روز شنبه ۵ بهمن ماه سومین جلسه وب سایت پژوهشکده به منظور به روز رسانی و تکمیل وب سایت با حضور مسئولین و کارشناسان پژوهشکده برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته مدیریت کیفی پژوهشکده

برگزاری جلسه کمیته مدیریت کیفی پژوهشکده
صبح روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۹۲ جلسه کمیته مدیریت کیفی پژوهشکده قلب وعروق برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته پیشنهادات و کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده

برگزاری کمیته پیشنهادات و کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده قلب و عروق
روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۲ کمیته پیشنهادات پژوهشکده با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پیشنهادات ارائه شده در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. همچنین کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده نیز در این روز تشکیل و فرم های ارزیابی پرسنل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تعدادی از پرسنل که دارای عملکرد مناسبی بوده اند مورد تشویق قرار گیرند.

برگزاری جلسه انجمن غذا، صنعت، سلامت

برگزاری جلسه انجمن غذا، صنعت، سلامت
جسله انجمن غذا، صنعت، سلامت روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۲ در محل پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از عملکرد انجمن ارائه و تصمیمات لازم برای تداوم فعالیتهای آن اتخاذ شد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها