previous pauseresume next

اتمام مرحله اجرای مدل توسعه یافته مراقبت مزمن بر کنترل و درمان و خودمراقبتی پرفشاری خون

پایان قسمت دیگر از طرح خانم مریم اقبالی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکزتحقیقات پرفشاری خون

حدود ۱۰۰مقاله منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

ما به عنوان مركز نمونه پژوهشي – آموزشي در حوزه بيماری پرفشاری خون برآنيم كه با انجام تحقيقات كاربردي – بنيادي و ارائه راهكارهاي درماني در زمينه‌هاي مرتبط در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پيشرو باشيم.

سخنرانی در کنگره Euro PCR 2016 در پاریس

کنگره Congress of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions از ۱۷ تا ۲۰ M ay در پاریس برگزار گردید.

برگزاری مراسم روز جهانی فشار خون در پژوهشکده

همزمان با هفته جهانی فشار خون، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در یک اقدام نمادین مبادرت به اندازه گیری فشار خون از تمامی مراجعین این پژوهشکده نمود.

مصاحبه جناب آقای دکتر علیرضا خسروی رئیس مرکز تحقیقات پرفشاری خون با روزنامه اخبار پزشکی(ویژه هفتمین کنگره تازه های قلب وعروق بنیاد قلب فارس)

دستورالعمل های بالینی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در ایران

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات پرفشاری خون RSS