previous pauseresume next

سخنرانی در هفتمین سمپوزیوم تازه های قلب و عروق،روش های تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق.

در این سمپوزیوم که از ۷-۱۰ اردیبهشت۱۳۹۵ در شیراز برگزار گردید استادان بلند پایه قلب و عروق ، مانند کنگره های قبلی، تازه ترین پژوهش های ارزشمند خویش را ارائه داده و رهیافت های کاربردی علمی را مطرح کردند

برای نخستین بار در اصفهان، جایگزینی دریچه آئورت از طریق پوست انجام شد.

روزنه امیدی برای بیماران قلبی

اتمام مرحله بررسی شیوع ، آگاهی ،کنترل ودرمان پرفشاری خون در شهر اصفهان

قسمتی از طرح خانم مریم اقبالی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکزتحقیقات پرفشاری خون که از شهریور ماه۱۳۹۴ شروع شده بود در اسفند ماه سال۱۳۹۴ به اتمام رسید.

همکاری در تدوین سند ملی ارائه خدمات قلب عروقی

همکاری در تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

سخنرانی در چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در اسفند ۱۳۹۴ در تهران برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات پرفشاری خون RSS