previous pauseresume next

همایش ها

برگزاری دومین همایش پرفشاری خون - خرداد ماه سال ۱۳۹۳

دومین همایش ارائه راهکارهای جدید بالینی پیشگیری و درمان بیماران دچار پرفشاری خون در ایران توسط مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور متخصصین هیئت علمی و غیر هیئت علمی رشته های مختلف در روز جمعه مورخ ۹۳/۳/۹ تشکیل گردید.
اشتراک در همایش ها