previous pauseresume next

مهمترین عملکردها

عناوین مهمترین عملکردهای مرکز:
  • اجرای بیش از ۲۰ پروژه تحقیقاتی

  • چاپ بیش از ۱۰۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی 

  • همکاری با سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای معتبر بین المللی

  • اجرای طرحهای تحقیقاتی مولتی سنتریک با سازمانها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی

  • راه اندازی اولین درمانگاه تخصصی پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون در شهر اصفهان

  • تدوین و به روزرسانی اولین راهنمای کشوری پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران

  • برگزاری اولین همایش بین المللی پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران در سال ۱۳۹۰

  • اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با صنعت برای تغییر در سیاستگذاری

  • پذیرش و اجرای بیش از ۲۰ پایان نامه تحقیقاتی دانشجویان رشته های مختلف گروه پزشکی و پیراپزشکی