previous pauseresume next

نحوه پذیرش بیمار

پذیرش بیمار
در این مرکز معالجه بیماران به صورت سرپائی انجام میشود و بستری ندارد. بیمار پس از مراجعه به پذیرش درمانگاه ابتدا مشخصات وی توسط مسئول پذیرش ثبت می گردد و سپس كد فرد ارائه دهنده خدمت و نوع خدمت وارد می¬گردد و بيمار به سمت صندوق راهنمايي ميشود.

 

 

 

خدمات درمانگاه شامل موارد ذیل میباشد

  1. درمانگاه قلب شامل: ویزیت پزشک متخصص و فوق تخصص قلب- اکوکاردیوگرافی- اکو مری- استرس اکو- تست ورزش- نوار قلب- هولتر مانیتورینگ
  2. پزشک عمومی
  3. بازتوانی قلب
  4. مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
  5. پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در اطفال
  6. آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی

فایل پیوست: