previous pauseresume next

استرس اکوی دوبوتامین

استرس اکوی دوبوتامین
در اکوکاردیوگرام تصویر حرکات قلب، دریچه ها و حفرات قلبی دیده می شود. استرس اکو شامل تزریق وریدی یک دارو بنام دوبوتامین است. در حالیکه پزشک قلب شما را در دستگاهی شبیه صفحه تلویزیون می بیند، این دارو تزریق می شود. دارو باعث تحریک و فعالیت قلب می شود. (مثل زمانیکه شما ورزش می کنید.) این تست عمل قلب و دریچه های قلبی را هنگامی که شما قادر به ورزش بر روی تردمیل یا دوچرخه ثابت نیستید بررسی می کند. اکو اغلب همراه با داپلر و داپلر رنگی انجام می شود تا جریان خون از طریق دیچه های قلبی را هم ارزیابی کند.

 

 

علت انجام تست:
  1. این تست مشخص می کند که قلب شما استرس و ورزش را تحمل می کند یا نه.
  2. کارکرد قلب و دریچه های قلبی را بررسی می کند.
  3. با انجام تست مشخص می شود که درمان مؤثر بوده یا نه.
  4. انجام تست، گرفتگی رگهای قلبی و نیاز به آزمایشات بعدی را مشخص می کند.
 
چگونه برای انجام اکو آماده شویم؟
از ۴ ساعت قبل به جز آب چیزی نخورید و نیاشامید.
۲۴ ساعت قبل از انجام تست از مصرف هرگونه مواد کافئین دار مثل قهوه اجتناب کنید.
در مورد داروهای مورد نیاز تا زمان انجام اکو از پزشک معالج سؤال کنید. بجز مواردیکه پزشک معالج دستور داده، از مصرف داروهایی نظیر داروهای بتابلوکر (ایندرال- آتنولول – متورال) و داروهای قلبی (نیتروکانتین و زیر زبانی) قبل از استرس اکو خودداری کنید.
در صورتیکه مبتلا به دیابت هستید و برای کنترل قندخون دارو مصرف می کنید در مورد تنظیم داروها قبل از تست با پزشک مشورت کنید.
یک وعده غذا را قبل از انجام تست قطع کنید.
پس از انجام اکوی استرس یک وعده غذایی و داروهای ضد دیابت را مصرف کنید.
 
مراحل انجام تست:
در ابتدا قفسه سینه را با الکل پاک کرده و سه عدد الکترود را در نواحی مشخصی قرار می دهند الکترودها به یک مانیتور قلبی وصل می شود این الکتروکاردیوگراف فعالیت الکتریکی قلب را در طی تست نمایش می دهد.
یک آنژیوکت در بازوی شما قرار داده می شود بطوریکه داروی دوباتامین می تواند مستقیماً به جریان خون شما تزریق شود.
در ابتدا یک نوار قلب استراحت از شما گرفته شده و ضربان قلب و فشارخون شما اندازه گیری می شود.
پزشک از شما می خواهد که به پهلوی چپ بخوابید بطوریکه بتواند اکوی استراحت را انجام دهد پزشک پروپ را در چند ناحیه خاص بر روی سینه قرار خواهد داد و برروی پروپ کمی ژل مخصوص قرار میدهد این ژل برای پوست ضرری ندارد و کمک می کند تا تصاویر واضحتر دیده شود. در حالیکه پزشک به گرفتن تصاویر قلبی ادامه می دهد پرستار تزریق داروی دوبوتامین را شروع می کند دارو می تواند مشابه زمانی که شما فعالیت یا ورزش می کنید عمل کند. ضربان قلب شما افزایش خواهدیافت و ممکن است که شما احساس کنید قلب شما قوی می زند دارو ممکن است سبب گرما و برافروختگی صورت و بعضی موارد سردرد خفیف شود. در صورتیکه درد یا ناراحتی در فک یا سینه احساس کردید یا دچار کوتاهی تنفس سیاهی رفتن چشمها یا بی نظمی ضربان قلب شدید بلافاصله به پزشک اکو اطلاع دهید.
استرس اکوی دوبوتامین حدود یک ساعت وقت می خواهد تنهازمان واقعی انفوزیون دوبوتامین حدود ۳۰-۱۵ دقیقه خواهد بود. پس از خاتمه تجویز دارو آنژیوکت خارج می شود.
همچنین بیمار باید حداقل ۳۰ دقیقه پس از اتمام کار یا تا پایان بهبود عوارض در اتاق انتظار بنشیند.
پس از اینکه کاردیولوژیست تست شما را مرور کرد نتایج در پرونده طبی شما ثبت خواهد شد پزشک نتایج را ارزیابی کرده و با شما بحث خواهد کرد.

فایل پیوست: