previous pauseresume next

TEE یا اکو قلب از راه مری

TEE یا اکو قلب از راه مری
اکو قلب از راه مری یک آزمایش تشخیصی می باشد که به وسیله آن پزشک می تواند قلب، حفره های قلب شامل دهلیز و بطن، شریان های متصل به قلب (آئورت) و دریچه های قلب را به وضوح مشاهده کند. تفاوت اکو از راه مری با اکو از روی سینه این است که در این روش کیفیت عکس هایی که از قلب گرفته می شود بالاتر بوده و قسمتهایی از قلب و آئورت که در اکوی معمولی قابل دیدن نیستند با این روش قابل مشاهده می شود.
 
 
 
موارد قابل تشخیص از طریق TEE
  • عفونت دریچه های قلب (اندوکاردیت)
  • وجود لخته خون در قلب
  • پارگی دیواره آئورت
  • آنوریسم آئورت (گشاد شدن دیواره آئورت)
  • ارزیابی وضعیت درچه های مصنوعی قلب
 
آمادگی های لازم قبل از انجام TEE
  • حداقل ۶ ساعت قبل از انجام این آزمایش نباید چیزی خورده یا نوشیده باشید.
  • داروهای خود را با مقدار کمی آب بخورید.
  • پرونده های قبلی را همراه داشته باشید. ( مثل گزارش عمل قلب، عکس قفسه سینه، نوار قلب و اکوی قبلی ).
  • در صورت داشتن دندان های مصنوعی باید تمام آنها را بیرون آورید. در صورت داشتن دندان لق به پزشک و پرستار اکو اطلاع دهید.
  • یکی از نزدیکان شما را همراهی کند زیرا به علت تزریق داروی آرامبخش ممکن است تا چند ساعت پس از انجام کار خواب آلوده باشید.
 
نحوه انجام TEE
کل زمان انجام این آزمایش ۱۰ دقیقه الی ۳۰ دقیقه می باشد.
ابتدا با سر سوزن یک رگ باز می شود و به سرم وصل می گردد و داروی آرام بخش تزریق می شود.
اسپری بی حسی در حلق شما اسپری می شود. هنگام اسپری زدن سرفه نکنید بلکه مایع اسپری را قورت دهید و سپس می توانید سرفه کنید
در صورت داشتن دندان طبیعی یک وسیله بین دندان های شما قرار داده می شود تا در طول انجام آزمایش دهان باز نگه داشته شود. روی پهلوی راست یا چپ دراز بکشید و یک دست زیر سر و دست دیگر روی پهلو و پا قرار دهید.
جهت شروع کار پزشک یک لوله که انتهای آن به دستگاه بسیار ظریف متصل است را وارد مری می کند به هنگام ورود لوله در صورت امکان لوله را قورت دهید تا این کار سریعتر انجام شود. ممکن است هنگام ورود لوله تهوع داشته باشید ولی بعد از ورود لوله تهوع به سرعت برطرف می شود.
در صورت لزوم آب دهان شما توسط یک لوله که به دستگاه ساکشن وصل است (شبیه دندانپزشکی) کشیده می شود.
در انتهای کار پزشک لوله را به آرامی خارج می کند. پس از بیرون آوردن لوله به شما دستمال کاغذی داده می شود تا ترشحات دهان را تمیز کنید.
 
مراقبت های پس از انجام آزمایش
حدود یک ساعت پس از اتمام کار گلوی شما بی حس است. زمانی که توانایی قورت دادن داشتید می توانید خوردن و آشامیدن را شروع کنید.
در صورتی که به شما آرام بخش تزریق شده باید تا زمان هوشیار شدن کامل در بخش اکو دراز بکشید و تحت نظر باشید و تا چند ساعت بعد از رانندگی اجتناب کنید.
ممکن است برای چند روز کمی گلودرد داشته باشید که طبیعی می باشد.

فایل پیوست: