previous pauseresume next

برگزاری مراسم روز جهانی فشار خون در پژوهشکده

همزمان با هفته جهانی فشار خون، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در یک اقدام نمادین مبادرت به اندازه گیری فشار خون از تمامی مراجعین این پژوهشکده نمود.

به منظور آشنائی بیشتر مردم با اهمیت اندازه گیری فشار خون و در هفته جهانی فشار خون، با برپائی غرفه ای در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، فشار خون تمامی مراجعین این مرکز اندازه گیری و پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید. این اقدام همراستا با حرکت جهانی به مناسبت هفته فشار خون انجام شد و علاوه بر آن برنامه های دیگری همچون اقدامات آموزشی و تبلیغاتی در زمینه اهمیت پرفشاری خون توسط پژوهشکده انجام گردیده است. لازم به ذکر است هفته جهانی فشار خون از ۱۷ تا ۲۱ می (۲۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد) برگزار گردید.