previous pauseresume next

رسالت و چشم انداز

 

مقدمه

تغییر در شیوه زندگی از حالت سنتی به حالت مدرن و صنعتی شدن جوامع در سالیان اخیر باعث افزایش بیماریهای غیر واگیر و مزمن از جمله پر فشاری خون شده است که خود زمینه ساز بیماریهای شایع قلبی عروقی است. پرفشاری خون عامل اصلی ناتوانی وبه عنوان مهم‌ترین عامل خطر مرگ و میر در جهان و  یک مشکل عمده بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده است  و  یکی از چهار عامل خطر ساز اصلی CVD است و با افزایش آن  خطر بروز بیماری های قلبی  از جمله CVD افزایش  می یابد. هرچه‌ فشار خون بالاتر رود، خطر حمله قلبی، نارسایی قلب، سکته مغزی، و بیماری‌های کلیوی افزایش می‌یابدو علاوه بر  آسیب حاد به اعضای حیاتی میتواند باعث دمانس نيز شود. بر اساس داده‌های انجمن بین المللی فشار خون ۵۴% سکته‌های مغزی، ۴۷% بیماری‌های ایسکمیک قلب و ۲۵% دیگر بیماری‌های قلبی و عروقی به دلیل فشار خون بالا ایجاد می‌شوند. 
 

رسالت

ما به عنوان مركز نمونه پژوهشي – آموزشي در حوزه بيماری پرفشاری خون برآنيم كه با انجام تحقيقات كاربردي – بنيادي و ارائه راهكارهاي درماني در زمينه‌هاي مرتبط در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پيشرو باشيم. خدمات ما با استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و كارآمد به جامعه پزشكي، محققين، بيماران و مردم در سطح كل كشور و منطقه از طريق: 
۱. انجام پژوهش‌هاي باليني و جامعه‌نگر براساس نيازهاي جامعه و پژوهش‌هاي بنيادي و گسترش مرزهاي دانش با سطح كيفيت عالي، نظام‌گرا و تأثيرگذار بر نظام سلامت جامعه. 
۲. طراحي و انجام پژوهشهاي بنيادي در علوم پايه با هدف شناسايي عوامل بيماريزا- تشخيص و درمان بيماری
۳. مشاركت در آموزش در سطوح مختلف جامعه در زمينه‌هاي مرتبط با سطح كيفي بالا و نظام‌گرا 
۴. ايجاد، استقرار و ارتقاء نظام مديريتي 
۵. تأمين منابع مالي (داخلي – خارجي)
۶. ارائه راهكارها و راهنماي درماني (guideline) در زمينه‌‌هاي مرتبط 
۷. دستيابي به روش هاي نوين و فناوري پيشرفته تشخيصي، درماني در زمينه‌هاي مرتبط 
۸. ارتقاء اعتبار علمي مركز در زمينه‌هاي مرتبط 
۹. ايجاد   بانك اطلاعاتي الکترونیکی از بيماران  پرفشاري خون
كه با عنايت به: 
ارزشهاي اسلامي و اخلاق پزشكي ،عدالت اجتماعي ،توجه و ارج نهادن به پژوهش و پژوهشگر ،ارتقاء شاخص‌هاي توسعه انساني ارائه مي‌شود. 
 

چشم انداز

ما می خواهیم در پنج سال آینده همگام با سند چشم انداز توسعه کشور با تلاش مداو م، اهتمام و همياري پژوهشگران، در راستاي چشم انداز كلان دانشگاه یکی از فعال ترین و معتبر ترین مراکز تحقیقاتی مربوط به پرفشاری خون در کشور باشیم به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی و دانشگاهی قرار گیرد ودر این راستا با بهره گیری از امکانات موجود کیفیت وکمیت تحقیقات مربوطه را به گونه ای توسعه بخشیم که در نهایت منجر به ارتقاء سلامت قلبی و عروقی تمامی افراد جامعه گردد. و این مرکز بتواند به عنوان پيشگام در عرصه توليد و اشاعه علم و فناوريهاي نوين علوم پزشكي در سطح منطقه شناخته شود و تعاملات خود با صنعت را ارتقا بخشیده تا منجر به نوآوري و تجاري سازي تحقيقات شود و تعاملات بين  این مرکز و مراكز بين المللي توسعه يابد.