previous pauseresume next

همایشهای برگزار شده

(برای مشاهده توضیحات روی هر مورد کلیک کنید)

 

همایش های بین المللی برگزار شده:

 1. اولین همایش بین المللی "پیشگیری، تشخیص، درمان پرفشاری خون همراه با بومی سازی راهکارهای کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران"- مهرماه ۱۳۹۰
 

همایش های ملی برگزار شده:

کنفرانس های علمی یک روزه در غالب برنامه های بازآموزی با عناوین زیر:

 1. دومین همایش پرفشاری خون - خرداد ماه سال ۱۳۹۳
 2. آشنایی پزشکان با انواع تشخیص و درمان فشارخون
 3. آشنایی پزشکان با اندازه گیری فشارخون،تستهای تشخیصی و  بحران فشارخون
 4. آموزش پزشکان در جهت مدیریت بیماران و پیشگیری و درمان فشارخون
 5. اصول درمان منطقی پرفشاری خون
 6. آشنایی پزشکان از درمان های منطقی پرفشاری خون
 7. رویکردهای جدید در برخورد با فشارخون بالا
 8. ۵ دوره برنامه آموزشی فشارخون در سالمندی
 9. آشنایی با مدیریت نارسایی قلب
 10. ۲ دوره برنامه آشنایی و افزایش سطح دانش و آگاهی پزشکان در مورد فشارخون
 11. ۴ دوره برنامه آموزشی گایدلاین فشارخون به پزشکان