previous pauseresume next

روز جهانی فشارخون

برنامه روز جهانی فشار خون در ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار گردید.

انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان قائم مقام سرپرست پژوهشکده قلب و عروق

انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان عضو شورای پژوهشی پژوهشکده قلب عروق اصفهان

انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان عضو شورای راهبردی و سیاستگزاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

شروع به کار مجدد درمانگاه فشارخون در ساختمان جدید پژوهشکده از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۰

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات پرفشاری خون RSS