previous pauseresume next

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

وظایف واحد تغذیه در سه بخش عمده خلاصه می شود:

 

  1. فعالیتهای تحقیقاتی در قالب انجام طرحهای تحقیقاتی مختلف و دستیابی به نتایج آنها. با توجه به تغییرات نامطلوبی که در سالیان اخیر در نحوه تغذیه مردم صورت پذیرفته است. واحد تغذیه این مرکز تلاش اصلی خود را در جهت تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در جامعه متمرکز نموده است. مسلماً برای این کار، انجام تحقیقات و شناخت مشکلات تغذیه ای موجود در جامعه لازم و ضروری می باشد، بنابراین پرسنل این واحد با انجام طرحهای مختلف تحقیقاتی، ابتدا مشکلات و تنگناهای موجود را شناسایی و سپس با روشهای مناسب آموزشی، راههای بهبود وضعیت تغذیه ای را به مردم آموزش می دهند.
  2. فعالیتهای درمانی و خدمات رسانی به مراجعین در قالب انجام رژیم درمانی جهت پیشگیری اولیه و ثانویه بیماریهای قلبی عروقی و نیز بیمارانی که مورد بازتوانی قرار گرفته اند. رژیم درمانی بعنوان یکی از اصلی ترین وظایف واحد تغذیه مورد توجه بوده است. از آنجایی که رژیم یکی از پایه های اصلی درمان و پیشگیری بشمار می رود، واحد تغذیه مرکز تحقیقات قلب و عروق اقدام به Diet therapy  بیماران مراجعه کننده می نماید.
  3. فعالیتهای آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی های عمومی و کمک به پیشگیری از این بیماریها. یکی از فعالیتهای اصلی واحد تغذیه تهیه و انتشار مواد کمک آموزشی از جمله کتاب، بروشور، پمفلت و پوستر های آموزشی برای آموزش عموم جامعه و دستیابی به اهداف واحد می باشد. همچنین این واحد در ارائه آموزش های شغلی و تخصصی به دانشجویان رشته تغذیه و فارغ التحصیلان رشته های مختلف فعالیت می نمایند.