previous pauseresume next

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)

دوره دکترای تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می انجامد. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است که هدف آن تربیت متخصصینی است که با آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقا سطح علمی دانشگاههای کشور بردارند.
محور اصلی فعالیتهای دوره دکترای تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک رشته خاص است. آموزش وسیله برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای حصول به اهداف دوره هموار سازد.
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) شامل دو مرحله " دوره عالی پژوهش MPhil یا Master ‪(of Philosophy)‬ و دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می باشد. دوره MPhil یک ساله و دوره تخصصی پژوهشی سه ساله می باشد، هرچند طول این دوره براساس نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در موارد ضروری به ترتیب یک و دو نیمسال تحصیلی قابل تمدید است.
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در مراکز تحقیقاتی مجهز و واجد شرایط دانشگاه که پس از احراز صلاحیت در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دریافت نموده اند. برگزار می شود. شرط اولیه ج هت ثبت نام در فراخوان دارا بودن حداقل دو مقاله نمایه شده در نمایه های درجه یک بین المللی به عنوان نویسنده اول یا مس به تشخیص کمیته منتخب دانشگاه، نمره زبان مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و مموفقیت در مصاحبه ورودی است.
مجموع واحدهای درسی دوره عالی پژوهش ۲۴ واحد است که شامل ۲۰ واحد آموزشی و ۴ واحد پژوهشی (در قالب پایان نامه دوره MPhil) می باشد. ۷۰ درصد واحدهای دوره MPhil اجباری (core) می باشد. واحدهای non-core اختیاری بوده و به تشخیص مرکز برگزار کننده دوره می توانند متنانسب با رشته ارایه شوند. در پایان دوره MPhil، دانشجویانی که دوره را با موفقیت پشت سر گذارند می توانند وارد مرحله بعد شوند.
در مرحله دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D by Research)  دانشجو با استفاده از مهارت های کسب شده در یک هدف تحقیقاتی یک یا چند پروژه تحقیقاتی را متناسب با اهداف مرکز تحقیقات به انجام می رساند. پایان نامه دانشجویان در این  دوره ۳۰ واحدی است اما در صورت تشخیص مرکز، دانشجو در این دوره علاوه بر واحدهای پایان نامه ممکن است حداکثر تا ۱۰ واحد آموزشی اختصاصی متناسب با پایان نامه و رشته تخصصی را بگذراند. این واحدهای آموزشی می بایست در ظرف حداکثر ۶ ماه به اتمام برسند و این مدت جزو مدت زمان دوره محسوب نمی گردد. دوره Ph.D by Research با دفاع از پایان نامه ختم می شود.
در صورتی که دانشجو نتواند هر کدام از مراحل فوق الذکر را در مدت مجاز دوره به اتمام برساند دانشگاه می تواند از دادن هر گونه مدرکی (حتی گواهی MPhil) به دانشجو خودداری نماید. مطابق آیین نامه وزارت بهداشت مسئولیت رسیدگی به تحصیلات دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی به عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و براساس قوانین موجود می باشد. پایان نامه  و مدارک در نهایت در وزارت بهداشت ارزیابی و مدرک فارغ التحصیلان متناسب با پایان نامه ارزیابی شده صادر می گردد.
جهت مطالعه بيشتر
همچنین جهت اطلاع از ساير قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي، نامه هاي وارده از وزارت بهداشت و نيز تصميمات دانشگاهي مبتني بر قوانين می توان با مراجعه به سایت  research.mui.ac.ir (گروه دوره دکتری تخصصی پژوهشي) از موارد زیر آگاهی یابند :
  • اطلاع رسانی از آخرین رخدادها و تازه های مرتبط با دوره های تخصصی دکتری پژوهشی
  • اطلاع رسانی از مصوبات، ابلاغیه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده مرتبط با دوره های تخصصی دکتری پژوهشی
  • معرفی مراکز دارای مجوز برگزاری دوره و ارائه جزئیات دوره ها
  • معرفی دانشجویان، اساتید راهنما و کار گروه های اجرایی مرتبط به حوزه دوره های تخصصی دکتری پژوهشی
  • ارائه مستندات و راهنمایی های لازم به جهت معرفی و آشنایی دانشجویان، دانشگاه ها و مراکز با آخرین روال های آنلاین در حوزه های ثبت نام دانشجو، کسب مجوز، ارزشیابی آنلاین دوره های تخصصی دکتری پژوهشی


نسخه چاپی متن