رفتن به محتوای اصلی
x
 • Holding a special conference on World Hypertension Day

  Coinciding with World Hypertension Day (May 27, 2023), a special event was held with collaboration of the Hypertension Research Center, Isfahan cardiovascular Research Institute, Heart Friends Scientific Association, Heart Friends Association and the Jahad_Elmi Students Association on Friday, May 29, 2023 in the skating field of Mellat Park, adjacent to Azar Bridge.

 • برگزاری همایش ویژه روز جهانی فشارخون

  همزمان با روز جهانی فشارخون (27 اردیبهشت 1402) ، همایشی ویژه با همکاری مرکز تحقیقات پرفشاری خون، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، انجمن دوستان قلب، انجمن علمی دوستان قلب و کانون جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز جمعه 29 اردیبهشت 1402 در فضای زیبای زمین اسکیت پارک ملت مجاور پل آذر برگزار گردید.

 • Holding the World Blood Pressure Day at Isfahan Heart and Vascular Research Institute

  Celebration of World Hypertension Day with the slogan "Measure your blood pressure, control it, live longer" was held on May 17, 2023 by Isfahan Hypertension Research Center. On this day, the blood pressure was measured for patients referred to the blood pressure clinic, volunteers at cardiovascular clinic and the heads and staff of the Cardiovascular Research Institute.

 • برگزاری روز جهانی فشارخون در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

  برنامه روز جهانی فشار خون در تاریخ 17 می2023 مصادف با 27 اردیبهشت ماه 1402با شعار " فشارخون خود را به درستی اندازه گیری کنید، آن را کنترل کنید تا زندگی طولانی تری داشته باشید" توسط مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان برگزار گردید. در این روز فشارخون بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون و درمانگاه قلب و پرسنل محترم پژوهشکده قلب و عروق مورد سنجش قرار گرفت. 

 • Organization of coordination and support meetings for World Hypertension Day

   On the eve of World Hypertension Day on 17 May 2023, we held several meetings at Isfahan cardiovascular Research Institute on planning and coordinating a great event for this day. Attendees in these meeting were key representatives of several centers including Hypertension Research center, Isfahan cardiovascular Research Institute, Heart Friends Scientific Association, Heart Friends Association and Jahad_Elmi Students Association.

 • تشکیل جلسات هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری روز جهانی فشارخون

  در آستانه فرارسیدن روز جهانی فشارخون در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1402، جلساتی جهت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری همایشی با شکوه جهت این روز در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار گردید. در این همایش مرکز تحقیقات پرفشاری خون پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، انجمن علمی دوستان قلب، انجمن دوستان قلب و کانون جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

 • پیام قائم مقام مرکز تحقیقات پرفشاری خون بمناسبت روز جهانی فشارخون

  قائم مقام مرکز تحقیقات پرفشاری خون در پیامی فرا رسيدن 27 اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی فشارخون را تبریک گفتند و پیامی آموزشی در این خصوص ارائه دادند.

  متن پیام دکتر سعیده بحرانی بدین شرح است:

  با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل مطلوب آن، زندگی با کیفیت و عمر طولانی تری داشته باشیم.

  27 اردیبهشت ماه 1402، روز جهانی فشارخون

 • Hypertension Research Center’s paper makes SSRN Top Ten List

  The paper entitled "Trends in the Burden and Determinants of Hypertensive Heart Disease in The Eastern Mediterranean Region, 1990-2019: An Analysis of The Global Burden of Disease Study 2019", was recently listed on SSRN's Top Ten download list. As in 09 and 10 April 2023, this paper has been downloaded 25 times.

 • قرار گرفتن نسخه پیش از چاپ یکی از مقالات مرکز تحقیقات پرفشاری خون در لیست ده مقاله اول با بیشترین بازبینی و دانلود در شبکه پژوهش های علوم اجتماعی (SSRN)

  بر اساس سنجش شبکه پژوهش های علوم اجتماعی (SSRN)، مقاله "بررسی روند بار بیماری پرفشاری خون در منطقه مدیترانه شرقی در سه دهه گذشته" که تحت داوری در یکی از مجلات مجموعه لنست می باشد، جز ده مقاله اول با بیشترین تعداد دانلود نسخه پیش از چاپ قرار گرفت. به گونه ای که در دو روز متوالی (9 و 10 آپریل 2023) بیش از 109 بار مورد بازبینی و 26 بار مورد دانلود قرار گرفت.

 • Responsible for the panel and speech at the 14th Middle East Cardiovascular Congress in Shiraz

  In the 14th Shiraz Middle East Cardiovascular Congress, which was held on 2-4 Feb 2023, the head of the Hypertension Research Center was responsible for the Hypertension Prevention panel. One of the faculty members of this center also gave a speech in this panel.