رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش های پژوهشی

1.    بررسی عوارض ابتلا به بیماری کرونا بر وضعیت فشارخون در بیماران
2.    مقایسه وضعیت فشارخون در افراد واکسینه و غیرواکسینه شده با واکسن کرونا
3.    بررسی اثرات قرنطینه در دوران اپیدمی بیماری کرونا بر وضعیت فشارخون افراد جامعه (بیمار و غیر بیمار)
4.    بارداری و فشارخون 
5.    بررسی عوارض درمان دارویی افراد مبتلا به پرفشاری خون
6.    کیفییت زندگی افراد مبتلا به پرفشاری خون
7.    درمان های غیردارویی در کنترل فشارخون و اثرات آن
8.    بحران های فشارخون 
9.    پیشگیری (اولیه، ثانویه، ثالثیه) در پرفشاری خون
10.    شیوه زندگی در بیماران فشارخونی و عوامل مؤثر 
11.    سندرم متابولیک و فشارخون بالا
12.    اثر فشارخون در ایجاد بیماریهای مختلف 
13.    اختلالات  خواب و فشارخون بالا
14.    خود مراقبتی در بیماران پرفشاری خون 
15.    علل عدم کنترل پرفشاری خون در جامعه (زنان، مردان، سالمندان ...)
16.    بررسی عوارض و ناتوانی های ایجاد شده در اثر پرفشاری خون و تعیین راهکارهای بهبود عوارض 
17.    اختلالات خلقی و فشارخون بالا 
18.    درمان های تهاجمی جهت کنترل فشارخون 
19.    فشارخون مقاوم به درمان 
20.    راهکارهای کاهش عوارض پرفشاری خون
21.    راهکارهای کاهش مصرف نمک در جامعه
22.    بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد فشارخون بالا
23.    بررسي وضعيت آگاهي، كنترل و درمان فشارخون
فایل PDF