رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پرفشاری خون

بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پرفشاری خون در روز شنبه مورخ 20 اسفند ماه 1401 ساعت 8:30 صبح در دفتر مرکز تحقیقات با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی برگزار گردید.  در این جلسه در خصوص تعدادی از پایان نامه ها، طرح ها و برنامه استراتژیک مرکز در سال 1402 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.