رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کلاس آموزشی جهت چند تن از پزشکان عمومی و مراقبین سلامتی

در راستای اجرای طرح تحقیقاتی " غربالگری افزایش فشارخون در نوجوانان به منظور دستیابی به پیش زمینه (نقشه) ی اجرای کوهورت نوجوانان مبتلا به افزایش فشارخون اولیه در استان اصفهان" روز چهارشنبه مورخ 23 آذرماه 1401 کلاس آموزشی با موضوع نحوه صحیح اندازه گیری فشارخون و آشنایی با روند اجرایی طرح جهت پنج تن از پزشکان عمومی و پنج تن از مراقبین سلامت منتخب از مراکز بهداشت یک و دو برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر علیرضا خسروی (رئیس محترم مرکز تحقیقات پرفشاری خون) و جناب آقای دکتر علیرضا احمدی (معاون محترم پژوهشی مرکز تحقیقات قلب اطفال) به ایراد سخنرانی پرداختند.