رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه درمانگاه فشارخون

در ادامه برگزاری جلسات بررسی پرسشنامه درمانگاه فشارخون با هدف الکترونیک کردن پرونده بیماران و ثبت آنلاین اطلاعات و استفاده دقیق تر از اطلاعات ثبت شده در راستای اهداف پژوهشی و مراقبتی، جلسه دیگری در روز یکشنبه مورخ 14 آذر ماه 1401 در دفتر مرکز تحقیقات پرفشاری خون با حضور پزشک متخصص درمانگاه فشارخون، معاون پژوهشی، سرباز نخبه و مدیر اجرایی مرکز تشکیل شد. در این جلسه در خصوص ویرایش های پایانی پرسشنامه و برنامه حضور پزشکان در درمانگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.