previous pauseresume next

برای نخستین بار در اصفهان، جایگزینی دریچه آئورت از طریق پوست انجام شد.

روزنه امیدی برای بیماران قلبی

اتمام مرحله بررسی شیوع ، آگاهی ،کنترل ودرمان پرفشاری خون در شهر اصفهان

قسمتی از طرح خانم مریم اقبالی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکزتحقیقات پرفشاری خون که از شهریور ماه۱۳۹۴ شروع شده بود در اسفند ماه سال۱۳۹۴ به اتمام رسید.

همکاری در تدوین سند ملی ارائه خدمات قلب عروقی

همکاری در تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

سخنرانی در چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در اسفند ۱۳۹۴ در تهران برگزار گردید

سخنرانی در چهارمین همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

با توجه به برگزاری موفق ۳ دوره همایش پیش گیری از بیماری های قلب و عروق و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چهارمین همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق را از ۸ تا ۱۰ مهر ۹۴ در هتل بزرگ شیراز برگزار کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات پرفشاری خون RSS